หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
(19พค61) อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กลุ่มเครือข่ายที่ 1 
     
(17พค61) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
      (17พค61) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.4-6 และนักเรียนชั้น ม.1-3 ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 
     
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 26 (6มีค62)
1 มีนาคม 2562 Open House โอเพ้นเฮ้าส์
การนิเทศติดตาม การอ่านออกเขียนได้ ป.1-ป.6
กิจกรรม ทัศนศึกษา ป4-6 12กพ62 ณ จังหวัดหนองคาย

ข่าวประกาศ
 

ผลการแข่งขัน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  ได้ระดับเหรียญทองแดง ระดับชาติ

ผู้เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ดีไพร   2. เด็กชายพีรภัทร  ตะโนนทอง   ผู้ฝึกสอน  1. นางจิรัชญา  เตียเจริญ  2. นางสุนันทา  พานพิมพ์

 


ข่าวเด่นประเด็นร้อน